ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο σχολείο μας, Καραμελίτσα, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης λειτουργούν τμήματα από Βρεφικό μέχρι Νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, έχουν διαμορφωθεί ώς εξής:

Βρεφικό Τμήμα: από 1 έτους έως 2 ετών
Μεταβρεφικό Τμήμα: από 2 ετών έως 3 ετών
Προ-προνηπιακό Τμήμα: από 3 ετών έως 4 ετών
Προνηπιακό Τμήμα: από 4 ετών έως 5 ετών
Νηπιακό Τμήμα: από 5 ετών έως 6 ετών